WIATRAKI

Drewnica
[Schönbaum]
Drewnica
[Schönbaum]
Ostaszewo
[Schöneberg]
Palczewo
[Palschau]
Tczew
[Dirschau]
Wikrowo
[Wickerau]
Kościoły, które były
←  ←  ←  ←  ←
Obrazy
↑  ↑  ↑  ↑  ↑
Domy podcieniowe
→  →  →  →  →
Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-