Aktualności ♦  ♦ Księga Gości ♦ Newsletter
          

KOŚCIÓŁ - CYGANEK

Kościół pw. św. Mikołaja wybudowany w drugiej połowie XIV wieku początkowo rzymskokatolicki w latach 1574-1629 służył protestantom. Następnie do zakończenia II Wojny Światowej był rzymskokatolicki, a w latach 1945-1952 roku użytkowany był wspólnie przez dwie parafie: grecko- i rzymskokatolicką, a w 2002 przeszedł na własność parafii greckokatolickiej. Obecnie jest to jedyne miejsce kultu wyznania greckokatolickiego na terenie Wielkich Żuław.

Jak wszystkie kościoły i ta świątynia przeszła wiele remontów i przebudów, jednak z pierwotnej budowli zachował się gotycki szczyt wschodni, wschodnia część ścian podłużnych i ceglana podstawa nieistniejącej dzisiaj wieży z uskokowym gotyckim portalem.

We wnętrzu kościoła warto zobaczyć ołtarz główny z 1730 roku oraz 12 lat późniejsze ołtarze boczne dłuta gdańskiego rzeźbiarza - Mistrza Wicherta. Ponadto piękny deskowany, polichromowany sufit, podwieszony pod nim krzyż z połowy XVIII wieku, ambonę z tego samego czasu oraz wspaniały prospekt organowy.

Źródło: Parafia św. Mikołaja



 

Wyjdź

 

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-