FOTORELACJE

18 czerwca 2010 - Przenosiny pomnika poległych Żuławian do Cyganka.

Pomnik upamiętniający pochodzących z wsi Żuław Gdańskich żołnierzy, którzy polegli na frontach I Wojny Światowej na terenie Prus Wschodnich, Rosji, Francji i Flandrii został przetransportowany do Cyganka i złożony przy Cmentarzu Jedenastu Wsi.


17 maja 2010 - Powrót dzwonu do Cedrów Wielkich.

Sukcesem zakończyła się kolejna już wizyta w Lubece Wójta Gminy Cedry Wielkie - Janusza Golińskiego i proboszcza parafii pw. św. Aniołów Stróżów - Leszka Laskowskiego. Po długich miesiącach rozmów nareszcie podpisano umowę, na mocy której siedemnastowieczny dzwon zabrany w czasie wojny na potrzeby armii niemieckiej, cudem uratowany od przetopienia na armaty, trafił do swojej rodzimej świątyni.

10 marca 2010 - Seminarium dobrych praktyk europejskich w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Rybinie.

W wyjątkowym jak na seminarium wnętrzu hali pomp przepompowni Chłodniewo w Rybinie odbyła się konferencja na temat zagrożenia powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej.


04 grudnia 2009 - Zachować podcień.

Konferencja „Zachować podcień - Zapisane w krajobrazie i pamięci” miała na celu prezentację wyników badań architektoniczno - etnologicznych przeprowadzonych w lipcu bieżącego roku na terenie Żuław Malborskich w sumie przez 35 studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Instytutów Etnologii i Antropologii Kulturowej dwóch uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

17-18 października 2008 - Gotyk na Żuławach.

Dwudniowa konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski i Urząd Gminy Cedry Wielkie, będąca jednym z najważniejszych wydarzeń Roku Żuław 2008, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Prelegenci wygłosili w sumie dwanaście wykładów dotyczących nie tylko występowania i cech stylu gotyckiego w architekturze Żuław..

 

Do Góry

 

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-