PRZENOSINY POMNIKA

18 czerwca 2010 - Przenosiny pomnika poległych Żuławian do Cyganka.

Pomnik upamiętniający pochodzących z wsi Żuław Gdańskich żołnierzy, którzy polegli na frontach I Wojny Światowej na terenie Prus Wschodnich, Rosji, Francji i Flandrii został przetransportowany do Cyganka i złożony przy Cmentarzu Jedenastu Wsi.

Pomnik ufundowany przez Związek Wojaków pierwotnie stał na nawsiu w Cedrach Wielkich w miejscu, gdzie dziś znajduje się Bank Spółdzielczy. Stamtąd został zabrany po zakończeniu II Wojny Światowej w ramach PRL-owskiej akcji likwidacji pamiątek po dawnych mieszkańcach tych ziem. Jego fragmenty niszczały obok mu podobnych niechcianych pamiątek na składowisku przy ulicy Smolnej na Oruni. W 2008 roku został on odnaleziony przez członków Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora zabytków pomnik został przewieziony na ulicę Kamienna Grobla, gdzie do dziś stał u stóp Bastionu Żubr w niewiele lepszych warunkach, wśród gruzów, potłuczonych szyb i walających się śmieci.

Gdańsk. Przygotowanie do załadunku. Fot. Marek Opitz.

Gdańsk. Załadunek. Fot. Marek Opitz.

Gdańsk. Jeszcze jeden. Fot. Marek Opitz.

Gdańsk. Można jechać. Fot. Marek Opitz.

Cyganek. Rozładunek. Fot. Marek Opitz.

Cyganek. W tle dom „jelonkowy”. Fot. Marek Opitz.

Cyganek. Ciężkie bloki spoczęły na paletach. Fot. Marek Opitz.

Cyganek. Jeszcze drobna kosmetyka. Fot. Marek Opitz

Cyganek. W nowym miejscu. Fot. Marek Opitz.

Kilka zdjęć pomnika stojącego jeszcze przy Kamiennej Grobli.


Pomnik poległych Żuławian.

Po niezbędnych zabiegach renowacyjnych i konserwatorskich pomnik zostanie ustawiony w Miłocinie, na obszarze dawnego, przykościelnego cmentarza, w sąsiedztwie fundamentów zburzonego kościoła ewangelickiego, obok powstającego Folwarku Żuławskiego.
Akcja przeniesienia pomnika zorganizowana była przez wójta Gminy Cedry Wielkie - Janusza Golińskiego oraz Klub Nowodworski.

Zobacz też wiadomość dotycząca pomnika z 9 października 2009 roku - Aktualności 2009,

a także artykuły Pawła Jarczewskiego,

Bezdomny pomnik dedykowany ofiarom I wojny Światowej

oraz

Veni, Vidi, Vici, czyli bezdomny pomnik uratowany.

Do Góry

 

Wyjdź

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-