POWRÓT DZWONU

17 maja 2010 - Powrót dzwonu do kościoła w Cedrach Wielkich.

Sukcesem zakończyła się kolejna już wizyta Wójta Gminy Cedry Wielkie - Janusza Golińskiego i proboszcza parafii pw. św. Aniołów Stróżów - Leszka Laskowskiego w Lubece. Po długich miesiącach rozmów nareszcie podpisano umowę, na mocy której siedemnastowieczny dzwon zabrany w czasie wojny na potrzeby armii niemieckiej, cudem uratowany od przetopienia na armaty, trafił do swojej rodzimej świątyni. Wywieziony w 1942 roku i odnaleziony po wojnie na składowisku przy hucie w Hamburgu dzwon, został przekazany kościołowi św. Piotra w Lubece i przez kolejne lata stał na schodach tejże świątyni. W Lubece odnalazł go prof. Andrzej Januszajtis. Blisko półtora roku temu parafia pw. św. Aniołów Stróżów wraz z Urzędem Gminy Cedry Wielkie zwróciła się do władz Lubeki z pisemną prośbą o zwrot dzwonu. Teraz jesteśmy świadkami finału zawiłej historii siedemnastowiecznego zabytku.

Przy podpisaniu umowy, mówiącej o „wypożyczeniu”, choć obie strony rozumieja to jako „zwrot”, były obecne wszystkie zaangażowane osoby:

  • Lienhard Böhning - wiceprezydenta Lubeki, głównego negocjator umowy po stronie niemieckiej;
  • ks. Leszek Laskowski - proboszcz parafii pw. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich;
  • Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie - organizator sprowadzenia dzwonu do Polski;
  • Heinz Albert Pohl - koordynator działań po stronie niemieckiej;
  • Harry Lau - członek Zarządu Klubu Nowodworskiego - koordynator działań po stronie polskiej;
  • dr Jerzy Domino - pełniącego nadzór konserwatorski nad sprowadzeniem zabytku;
  • Marek Opitz - odpowiedzialnego za techniczną stronę transportu dzwonu w ramach Pogotowia Konserwatorskiego

W myśl dawnego zwyczaju transportowany dzwon witany był biciem dzwonów kościelnych w kolejnych mijanych wsiach gminy Cedry Wielkie. Honorową asystę konwoju z zabytkiem zapewnili strażacy ochotniczych straży pożarnych z Wocław i Cedrów Wielkich.

Słowo powitalne wygłosił już w cedrowskiej świątyni Wójt Janusz Goliński oraz ks. proboszcz Leszek Laskowski. Niebawem ma nastąpić uroczyste poświęcenie dzwonu.

Akcja odzyskania zabytku była możliwa dzięki uczestnictwu Gminy Cedry Wielkie w projekcie Pogotowia Konserwatorskiego „Zabytkom na ratunek”, którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2009. Projekt realizowany jest z udziałem Klubu Nowodworskiego i Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.

Zdjęcia: Marek Opitz i Janusz Goliński.

Do Góry

 

Wyjdź

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-