SEMINARIUM PRZECIWPOWODZIOWE

10 marca 2010 - Seminarium dobrych praktyk europejskich w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Rybinie.

W wyjątkowym jak na seminarium wnętrzu hali pomp przepompowni Chłodniewo w Rybinie odbyła się konferencja na temat zagrożenia powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej.

Seminarium adresowane było przede wszystkim do specjalistów do spraw melioracji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Miało jednak również na celu uświadomienie ludziom żyjącym w delcie Wisły, że nie są bezbronni wobec żywiołu, że mogą się skutecznie bronić przed wodą, jak również zapobiegać sytuacjom, w których trzeba się bronić. Miało też pokazać, jakimi sposobami można zapobiegać oraz bronić sie przed powodzią.

Grzegorz Gola.

Jako pierwszy głos zabrał prowadzący całą konferencję Grzegorz Gola. Przywitał on zebranych i przedstawił pierwszego prelegenta - rzeczoznawcę do spraw gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków z Niemiec. Dr inż. Sigurd van Riesen, będący między innymi specjalistą w dziedzinie budownictwa wodnego, podzielił się ze słuchaczami swoją wiedzą na temat zagrożenia powodziowego i doświadczeniami w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. A to wszystko na przykładzie przepływającej przez miasto Hennef rzeki Sieg.
Wykład tłumaczyła pani Monika Jastrzębska-Opitz.

Następnie miał wygłosić swój wykład prof. Kazimierz Cebulak. Niestety, jak tłumaczył Grzegorz Gola, w związku z nagłą chorobą nie pojawił się on na seminarium i jego wykład na temat „życia w delcie Wisły w kręgu cywilizacji hydraulicznej” odczytał dr Dariusz Piasek.

Kolejną część seminarium stanowiła autoreklama firmy Trrio. Właściciel firmy projektującej i produkującej urządzenia do napełniania worków piaskiem przekonywał o wyższości tychże worków nad wieloma innymi przenośnymi systemami doraźnej ochrony przeciwpowodziowej. Lech Michalczewski zilustrował swoje wystąpienie sporą ilością zdjęć i filmów.

Jeszcze przed przerwą poznaliśmy szczegóły „Programu Żuławskiego - 2030”. stanowiącego plan ochrony przeciwpowodziowej dla Żuław. Tę część przedstawił Piotr Kowalski z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pełna wersja „Programu Żuławskiego - 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko” znajduje się na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W przerwie, na zewnątrz, na terenie przepompowni, odbyła się prezentacja Napełniaczy Worków Przeciwpowodziowych [Mono 109 i Trrio 107] przeprowadzona z pomocą jednostki Straży Pożarnej z Nowego Dworu Gdańskiego.

Lech Michalczewski obsługujący Mono 109.

Zastęp Straży Pożarnej przy obsłudze Trrio 107.

Komendant Krzysztof Ostasz bacznie obserwował działania strażaków.

Lech Michalczewski pokazywał jak należy napełniać worki.

Dr Sigurd van Riesen również dał się namówić do próby obsługi urządzenia.

Przerwę trwającą dość długo, bo przeznaczoną nie tylko na pokaz, kawę i poczęstunek...

...ale równiez wywiady i dyskusje...

...spożytkowałem po swojemu - robiąc obchód okolicy przepompowni i popełniając kilka zdjęć.

Most zwodzony nad Szkarpawą...

oraz nad Wisłą Królewiecką.

Po przerwie słuchacze mieli przyjemność wysłuchania krótkiego zarysu historii związków wałowych w wykonaniu historyka dr Dariusza Piaska.

Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, mł. bryg. Krzysztof Ostasz przedstawił szczegółowy raport z wydarzeń towarzyszących październikowej powodzi oraz z działań ratunkowych i zabezpieczających oddziałów Straży Pożarnej.

Dalej miały miejsce wystąpienia Mariusza Nierebińskiego z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku [Stan ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach] oraz Kazimierza Głowackiego z Salwinia Ekoklub [Społeczna ochrona przeciwpowodziowa]. Te dwie pozycje niestety musiałem sobie podarować.

Wracając do Gdańska zatrzymałem się na krótką chwilę w Kiezmarku, by przejść się wałem w okolicy strażnicy wałowej i dopełnić poczucia zagrożenia powodziowego widokiem zalanego miedzywala.

Kiezmark. Zamarznięta Wisła wypełniająca międzywale.

Kiezmark. Woda opada.

Panorama zalanego międzywala w Kiezmarku.

Podsumowując. Dobrze, że odbywają się takie, jak powyższa imprezy uświadamiające o czyhającym zagrożeniu powodzią i pokazujące jak jej zapobiegać oraz jak minimalizować jej skutki. Oby jednak jak najwięcej tego, co zostało tu dziś powiedziane znalazło odbicie w rzeczywistych działaniach. Czego sobie oraz wszystkim Żuławiakom życzę...

Więcej zdjęć z konferencji można obejrzeć na stronie www.tuga.info.pl

Do Góry

 

Wyjdź

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-