Kalendarz ♦ Aktualności ♦  ♦ Księga Gości ♦ Newsletter
          

AKTUALNOŚCI

23 lutego 2015. Model wietrznej pompy.

Pracownia Konserwacji Modeli Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zakończyła renowację dużego, ruchomego modelu zabytkowego wiatraka czerpakowego, jakie służyły niegdyś odwadnianiu i nawadnianiu Żuław.
Czytaj

Eksponat o metryce międzywojennej, do zbiorów muzeum trafił w latach 70. i od tego czasu był przechowywany w magazynie. Renowacją modelu wiatraka czerpakowego typu koźlak zajął się Marek Parczyński, modelarz z Pracowni Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego.

Model został wykonany w skali 1:20 i ma wysokość 1,4 metra. Drewniany model jest posadowiony na podstawie o długości i szerokości 7 metrów, będącej makietą fragmentu wału poldera z kanałem nawadniającym i z ruchomymi zastawami śluzy. Pośrodku kanału znajduje się koło czerpakowe młyna, które poruszając się – przepychało wodę w kanale, wypompowując ją z poldera, lub odwrotnie - co pozwalało na jego nawadniane w okresach suszy.

Po gruntownej renowacji wiatrak czerpakowy trafi na stałš ekspozycję w Muzeum Wisły w Tczewie, oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Źródło: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku


Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-