Kalendarz ♦ Aktualności ♦  ♦ Księga Gości ♦ Newsletter
          

AKTUALNOŚCI 2009

12 grudnia 2009. Pruszcz Gdański. Odkrycie starych nagrobków.

Podczas prac porządkowych na terenie otaczającym Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego robotnicy odkryli kilka przedwojennych nagrobków. Nagrobki są dobrze zachowane, a inskrypcje na nich czytelne. Ksiądz proboszcz Stanisław Łada z burmistrzem Januszem Wróblem ustalili, że nagrobki będą wyeksponowane w lapidarium, które zostanie w tym celu założone przy kościele. Lapidarium ma powstać do 2011 roku.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl

11 grudnia 2009. Gdańsk. Plan przeciwpowodziowy.

Dziś w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji programu „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030”, zwane „Programem Żuławskim - 2030”.
Sygnatariuszami porozumienia byli:

 • Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski,
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas,
 • Wiceminister Środowiska - Stanisław Gawłowski,
Przedstawiciele Miasta Gdańsk, Miasta Elbląg, Powiatu Gdańskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego oraz Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu podpisali umowę w sprawie realizacji I Etapu Programu do roku 2015.
Program przewiduje:
 • przebudowę ujścia Wisły,
 • odbudowę ostróg na Wiśle,
 • przebudowę koryt Motławy i Wąskiej
 • przebudowę kanału Raduni w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim,
 • odbudowa lewego wału Tugi,
 • modernizację 23 stacji pomp,
 • przebudowę wałów jeziora Drużno oraz rzeki Elbląg,
 • przebudowę lewego wału wiślanego na odcinku Giemlice - Przegalina,
 • modernizację prawego wału wiślanego na odcinku Lisewo - Drewnica
Z uwagi na duży, przewidywany na 2 miliardy złotych, koszt realizacji oraz znaczny zakres planowanych prac, inwestycja została podzielona na etapy. Pierwszy z nich ma ropocząć się już w przyszłym roku.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl

23 listopada 2009. Malbork. Konferencja „Zachować podcień”.

Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Malborku w dniu 04 grudnia organizuje konferencję naukową pt. „Zachować podcień. Zapisane w pamięci i krajobrazie.”

Konferencja odbędzie sie w Ośrodku Konferencyjnym Karwan 04 grudnia br. w godzinach 0900-1630. Poniżej szczegółowy program konferencji.


PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Malborku
 • Muzeum Zamkowe w Malborku
 • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie


Źródło informacji: Zamek Malbork i Powiat Malborski.

18 listopada 2009. Gnojewo. Remont kościoła rozpoczęty.

Rozpoczęły się prace konserwatorskie w najstarszym kościele szachulcowym w Polsce. W pierwszej kolejności zostaną wzmocnione ściany, więźba dachowa i belki stropowe oraz uzupełnienie brakujących fragmentów muru szachulcowego. Planowana jest również dezynfekcja drewnianych elementów kościoła zaatakowanych przez grzyby. Jeszcze w tym roku ma być położone deskowanie i foliowe pokrycie zabezpieczające zabytek przed wpływem czynników atmosferycznych.

Najcenniejszymi elementami zachowanymi w kościele w Gnojewie są osiemnastowieczne malowidła pokrywające drewniany strop oraz południowa ściana świątyni, która, jak oceniają eksperci, jest oryginalną konstrukcją z 1323 roku.

Pierwsze prace konserwatorskie sfinansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło na ten cel 700 tysięcy złotych.

Wyraźny przełom w prowadzonej od wielu lat walce o ratowanie kościoła nastąpił na początku bieżącego roku, kiedy to Towarzystwo Opieki nad Zabytkami z Gdańska przejęło obiekt od parafii rzymskokatolickiej w Szymankowie na zasadzie użyczenia.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl

12 listopada 2009. Jeziernik. Nowa - stara ambona w kościele.

Zakończył się remont ponad 350-cioletniej ambony z kościoła w Jezierniku w gminie Ostaszewo. Dotąd na ścianie kościoła wisiało jedynie sklepienie ambony. Reszta w częściach była w magazynie, część służyła jako podium lektora, wielu zaś elementów brakowało. Ocalałe części zabytku poddano renowacji odkrywając spod kilku warstw farby oryginalne malowidła i inskrypcje, a elementy brakujące [np. schody] zrekonstruowano. Obecnie całość jest już zmontowana i ponownie zdobi wnętrze kościoła.

Renowacja kosztowała 44 tysiące złotych, które pozyskano dzieki programowi odnowy zabytków województwa pomorskiego. Piątą część tej kwoty pokryła parafia, 30 procent Wojewódzki Konserwator Zabytków, a resztę Marszałek Pomorski.

Wcześniej dokonano kapitalnego remontu dachu, a w przyszłym roku planowany jest remont wieży.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl

23 października 2009. Gdański Dwór Gdański. Związki Wałowe wracają.

Nowodworskie stowarzyszenie ekologiczne „Ekoklub Salwinia” planuje powołać grupę społecznych strażników monitorujących stan lokalnych wód na wzór stowarzyszeń działających na Żuławach przed wojną. Pomysł narodził się trzy lata temu, ale dopiero w tym roku udało się pozyskać środki na jego realizację. Zeszłotygodniowe podtopienia pokazały dobitnie, że jest to bardzo aktualny problem.

Najbliższy rok zostanie poświęcony na naukę reagowania w przypadku zagrożenia powodziowego i opracowanie specjalnych instrukcji dla mieszkańców. W praktyce ma to doprowadzić do odbudowania dawnego systemu obrony przeciwpowodziowej, koordynowanego przez kilka stuleci do II Wojny Światowej przez tzw. Związki Wałowe.

Sytuacja mająca miejsce na Wyspie Nowakowskiej, w Elblągu i Nowym Dworze Gdańskim pokazała, że zagrożenie powodziowe jest nadal realne. Mieszkańcom potrzebna jest wiedza na temat sposobów reagowania oraz zabezpieczania się przez wysoką wodą. Planuje się wydanie poradnika - instrukcji postępowania w razie powodzi, a także przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów lokalnych szkół.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl

21 października 2009. Cedry Wielkie. Konferencja „Specyfika ochrony zabytków na Żuławach”.

Gmina Cedry Wielkie zaprasza na konferencję „Specyfika ochrony zabytków na Żuławach” w ramach projektu „Zabytkom na ratunek”, która odbędzie się dnia 29 października 2009 w godzinach 1030-1500 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przy ul.Osadników Wojskowych 41.


PROGRAM KONFERENCJI


Źródło informacji: Gmina Cedry Wielkie

21 października 2009. Koźliny. Odkrycie w kościele.

Podczas prac renowacyjnych w XVI-wiecznym kościele w Koźlinach odkryto obraz olejny namalowany na desce i ukryty pod czterema warstwami farby. Istnieje prawdopodobieństwqo, że jest to dzieło Bartłomieja Strobla - znamienitego portrecisty i malarza sakralnego okresu baroku.

Środkową część ołtarza w koźlińskim kościele stanowi obraz Strobla „Zmartwychwstanie Chrystusa” przeniesiony w 1656 roku z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Gdańsku. Spod czterech warstw farby wyłoniła się piękna, zachowana w całości kompozycja „Wniebowstąpienie Chrystusa” składająca się w całość z obrazem w centralnej części ołtarza.

Ponad wszelką wątpliwość autorstwo obrazu będzie można przypisać Bartłomiejowi Stroblowi po dokładnych badaniach porównawczych. Natomiast pod koniec listopada elementy ołtarza głównego zostaną zmontowane i będzie można go oglądać w całości.


Źródło informacji: Gmina Cedry Wielkie

14-15 października 2009. Nowakowo, Batorowo. Zagrożenie powodziowe. Ewakuacja mieszkańców.

W wyniku sztormu na Bałtyku i silnego północnego wiatru duże masy wody zostały wepchnięte do rzeki Elbląg podnosząc jej poziom. W środę 14 października stan wód przekroczył poziom alarmowy i konieczne było zamknięcie mostu pontonowego w Nowakowie. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców Wyspy Nowakowskiej. Ewakuację rozpoczęto od osób starszych, niepełnosprawnych, oraz dzieci i młodzieży. Mieszkańców przeniesiono najpierw do szkoły w Nowakowie, a następnie do szkoły w Gronowie Górnym. W Elblągu wykonano zabezpieczenia na ulicach: Panieńska, Bulwar Zygmunta Augusta, Warszawskiej. O godzinie 1900 stan wody na rzece Elbląg wyniósł 6,81m. Poziom Wisły Królewickiej podniósł się o 1,5 metra. W miejscowości Osłonka przerwany został wał przeciwpowdziowy zagrażając zalaniem przepompowni. W Nowym Dworze Gdańskim zalana została ulica biegnąca wzdłuż rzeki Tugi, podmywając okoliczne budynki. Z jednego z domów ewakuowano 5 osób. W sumie ewakuacja objęła około 200 osób.

Rano 15 października sytuacja się na tyle stabilizuje, że mieszkańcy zaczynają wracać do domów. Spadek poziomu wody nie oznacza jednak zakończenia sytuacji kryzysowej. Cały czas monitorowany będzie stan wód. Nadal zamknięty jest wjazd do Nowakowa od strony Elbląga. W samym mieście wyłączone z ruchu są ulice: Panieńska, Bulwar Zygmunta Augusta, Radomska. W części nieprzejezdna jest ulica Grochowska. Strażacy przystępują do wypompowywania wody z budynków.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl, info.elblag.pl

09 października 2009. Gdańsk. Pomnik niszczeje wśród gruzów i śmieci.

W Gdańsku w pobliżu Bramy Nizinnej i bastionu Żubr, wśród gruzów, potłuczonych szyb i walających się śmieci stoi pomnik.

Składa się on z trzech kamiennych bloków ustawionych jeden na drugim i poprzekładanych cegłami. Jak głosi napis na jednym z bloków pomnik został ofiarowany przez Związek Wojaków żołnierzom poległym w Wojnie Światowej 1914-18. Na kamiennych blokach wyryte jest kilkadziesiąt nazwisk żołnierzy pochodzenia niemieckiego, holenderskiego i polskiego, mieszkańców wsi Trutnowy, Leszkowy i Miłocin, poległych na terenie Prus Wschodnich, Rosji, Francji i Flandrii.

Pomnik stał około 30 lat temu w Cedrach Wielkich na skwerze, w miejscu obecnie zajmowanym przez Bank Spółdzielczy, co potwierdza urodzona przed wojną w Trutnowach Marianna Augustynowicz. Wywieziono go któregoś dnia po cichu w ramach zacierania śladów po przedwojennych mieszkańcach Żuław. Prezes Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie - pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel zapowiada, że będą czynione starania w celu odzyskania pomnika. Rzecznik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Marcin Tymiński twierdzi, że nie powinno być z tym problemu.


Pomnik poległych Żuławian.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl i Wolne Forum Gdańsk

07 października 2009. Żuławy. Pozwolenie na odstrzał bobrów.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zezwoliła na odstrzał bobrów na Żuławach. Konieczność zmniejszenia populacji bobrów w tym regionie wynika z zagrożenia, jakie stwarzają te zwierzeta i ich tryb życia dla systemu przeciwpowodziowego. Populacja bobrów na żuławach liczy około tysiąca osobników, a największych zniszczeń dokonały one w wałach Motławy, Wisły Królewieckiej, Szkarpawy i Tugi drążąc w nich nory. W przypadku okresowego [np. wiosennego] podniesienia się poziomu wody w tych rzekach może na skutek odłabienia wałów dojść do ich przerwania i w efekcie do powodzi. Wiąże się to z ogromnymi stratami materialnymi oraz zagrożeniem dla ludzi i zwierząt zamieszkujących deltę Wisły. Pozwolenie na odstrzał 100 bobrów do końca lutego otrzymały koła łowieckie z powiatów gdańskiego i nowodworskiego.


Źródło informacji: Radio Gdańsk i NaszeMiasto.pl

30 sierpnia 2009. Trutnowy. Dożynki gminne 2009.

Gmina Cedry Wielkie zaprasza 6 września na coroczne święto plonów w miejscowości Trutnowy. Obchody rozpoczęte zostaną Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. św. Piotra i Pawła w Trutnowych. W programie przewidziane są między innymi: konkursy i zabawy dla dzieci, występ orkiestry, zawody „strong man”, warsztaty garncarskie, pokazy wikliniarstwa, oraz wystawy.


Źródło informacji: Gmina Cedry Wielkie

24 sierpnia 2009. Stara Kościelnica. Najpiękniejsza wśród wsi.

Stara Kościelnica - wieś leżąca w gminie Miłoradz została wybrana najpiękniejszą wsią w powiecie gdańskim i będzie reprezentować nasz powiat w konkursie wojewódzkim. W konkursie brało udział 5 wsi, 14 gospodarstw rolniczych i 36 nierolniczych. Piękno zagród i wsi oceniała komisja złożona z przedstwicieli Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i starostwa malborskiego. Pomorskie podsumowanie konkursu "Piękna wieś" ma się odbyć we wrześniu.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl

20 sierpnia 2009. Orłowo. Prace porządkowe na cmentarzu mennonickim.

Członkowie holendersko - niemieckiej grupy Mennoniten Arbeitskreis Polen we współpracy z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadziła prace porządkowo - konserwacyjne na cmentarzu mennonickim w Orłowie. Podczas tegorocznych prac odkryto ciekawy zabytkowy nagrobek znanej rodziny Stobbe, która przybyła z Niderlandów i osiedliła się w XVIII w na terenie Nowego Dworu


Źródło informacji: Miasto Nowy Dwór Gdański

15 sierpnia 2009. Krępiec. Strach przed obwodnicą.

Już za kilka tygodni rozpocznie się budowa obwodnicy południowej Gdańska. Jak każda tego rodzaju inwestycja, i ta budzi wiele skrajnych emocji. Jak zwykle są w tej sprawie dwa obozy. Z jednej strony są mieszkańcy Krępca, w którym obwodnica przebiegnie mostem nad Motławą nieopodal ujścia Raduni i Czarnej Łachy [patrz foto poniżej]. Jest to teren obfitujący w chronione gatunki zwierząt i roślin. Można tu na przykład spotkać bobry. Mieszkańcy obawiają się o skażenie okolicznych cieków wodnych zanieczyszczeniami z jezdni [oleje, pyły i sole używane w okresie zimowym], a także o wypłoszenie stamtąd ptactwa i innych zwierząt poprzez sam proces budowy drogi.

Drugi obóz reprezentują Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz gmina Cedry Wielkie. Rzecznik GDDKiA uspokaja, że został zaprojektowany szereg urządzeń przeciwdziałających degradacji środowiska. Deszczówka z jezdni ma spływać szczelnymi kolektorami do odstojników z sorbentami wychwytującymi najmniejsze zanieczyszczenia, a następnie do zbiorników retencyjnych zbudowanych w odpowiednio dużym oddaleniu od rzek.

Również za jak najszybszym rozpoczęciem budowy jest wójt gminy Cedry Wielkie, twierdząc, że jest to ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Gdańska [obwodnica ma poważnie odciążyć centrum miasta]. Również gmina dotąd narażona na większy ruch na skutek omijania przez kierowców korków w Pruszczu Gdańskim i Gdańsku ma zostać odciążona dzięki tej inwestycji.

Pytanie, czy zapewnienia drogowców i argumenty wójta przekonają mieszkańców Krępca i ekologów, którzy z pewnością, jeżeli jeszcze się tym nie zainteresowali to zainteresują się wkrótce? Czy może dojdzie do protestów, które opóźnią tą jakże potrzebną inwestycję? Być może szykuje się nam druga Rospuda?


Źródło informacji: Dziennik Bałtycki. Echo Pruszcza. 14 sierpnia 2009 oraz GDDKiA

23 lipca 2009. Błotnik. Plany budowy przystani żeglarskiej.

mina Cedry Wielkie planuje budowę przystani żeglarskiej wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w ramach projektu pod nazwą: "Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego", którego celem jest rewitalizacja szlaków wodnych oraz połączenie partnerów z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Projektowana przystań umożliwi stosowanie różnego rodzaju sprzętu wodnego, począwszy od statków żeglugi pasażerskiej przez łodzie żaglowe, barki przystosowane do wędrówek wodnych, tramwaje wodne, tratwy, kajaki, czy też łodzie wiosłowe. Atrakcją dla osób korzystających z przystani, jak również turystów ma być wieża widokowa. W dniu 22 czerwca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.


Źródło informacji: Gmina Cedry Wielkie

20 lipca 2009. Pruszcz Gdański. Szlak kajakowy Dolnej Raduni i Motławy.

Zakończyła się budowa szlaku kajakowego ze Straszyna do Krępca wodami Raduni i dalej Motławą do Gdańska. Szlak jest wspólnym projektem Gminy Pruszcz Gdański i Miasta Pruszcz Gdański.

Atrakcją szlaku są ponad stuletnie elektrownie wodne zasilane nurtem Raduni, spływ depresyjnym terenem Żuław Gdańskich oraz drogami wodnymi Gdańska - Motławą Starą i Nową oraz Opływem Motławy.

Na trasie przewidzianych jest kilka przenosek przy elektrowniach wodnych:

 • Prędzieszyn,
 • Kuźnice,
 • Juszkowo,
 • Pruszcz Gdański,
 • oraz przy zaporze spiętrzajacej wodę w Pruszczu Gdańskim przy byłej cukrowni.

W niedzielę 19 lipca odbył się inauguracyjny spływ, podczas którego szlakiem spłynęło w sumie 51 kajaków. W spływie wzięli udział między innymi wójtowie gminy Pruszcz Gdański, burmistrzowie Pruszcza Gdańskiego, Starosta Gdański oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego między innymi Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. To może świadczyć o wysokiej sprawności włodarzy lub o małym stopniu trudności w spływaniu tym szlakiem.


Źródło informacji: Miasto Pruszcz Gdański oraz Gmina Pruszcz Gdański.

25 czerwca 2009. Pruszcz Gdański. Codzienność - Miejsca - Sylwetki. Wykład i wystawa.

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański, Publiczna Powiatowa i Miejska Biblioteka w Pruszczu Gdańskim oraz portal Stary Pruszcz.pl, przy udziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, serdecznie zapraszają w niedzielę, 28 czerwca 2009 roku, na:

Wykład profesora Uniwersytetu Gdańskiego Marka Stażewskiego na temat historii Pruszcza Gdańskiego z przełomu XIX i XX wieku oraz otwarcie wystawy, na której mają zostać pokazane pocztówki, książki i przedmioty, które towarzyszyły mieszkańcom podgdańskiej prowincji w codziennym życiu. Uzupełnieniem wystawy będą dwie kroniki, pochodzące z początków XX wieku, które w całości, lub w sporej części poświęcone są Pruszczowi Gdańskiemu.

Wykład rozpocznie się o godzinie 18.00, w Sali Rady Miasta Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ulicy Grunwaldzkiej 20, wystawa natomiast o godzinie 19.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wojska Polskiego 34.


Źródło informacji: forum Stary Pruszcz

19 czerwca 2009. Cedry Wielkie. Żuławskie zabytki wracają z Niemiec.

Najprawdopodobniej w sierpniu wróci do kościoła w Cedrach Wielkich XVII-wieczny dzwon wywieziony przez Niemców w 1942 roku. Został on odlany w 1647 roku i od tego czasu do II Wojny Światowej znajdował się w wieży kościoła pw. św. Aniołów Stróżów, skąd w roku 1942 został zabrany i wywieziony w głąb III Rzeszy. Tam miał zostać przetopiony na cele militarne, do czego na szczęście nie doszło. Odnaleziony po wojnie na składowisku przy hucie w Hamburgu, został przekazany kościołowi św. Piotra w Lubece i obecnie stoi na schodach tejże świątyni.

Dzwon został odnaleziony na owych schodach przez prof. Andrzeja Januszajtisa. Na początku roku parafia pw. św. Aniołów Stróżów wraz z Urzędem Gminy Cedry Wielkie zwróciła się do władz Lubeki z pisemną prośbą o zwrot dzwonu.

W celu sfinalizowania operacji rewindykacji, wójt gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński udał się do Lubeki, gdzie uzyskał od władz miasta zgodę na sprowadzenie dzwonu do Polski. Dodatkowym efektem wizyty wójta w Lubece było, ku jego zaskoczeniu, odnalezienie dzwonów z kościołów w Wocławach i Steblewie. Rówież ich sprowadzenie do Polski jest jedynie kwestią podjęcia odpowiednich starań i czasu.

Ironią losu jest fakt, że odnalezienie i odzyskanie dzwonów zagrabionych przez III Rzeszę jest możliwe dzięki jej rozporządzeniu z 15 marca 1940 roku o rekwizycji dzwonów na cele wojskowe, w którym nakazano takie ich spisanie i oznaczenie, żeby te, które do końca wojny nie zostaną przetopione, mogły być "zwrócone na dawne miejsce".

Proboszcz parafii w Cedrach Wielkich, ksiądz Leszek Laskowski zamierza wyeksponować dzwon w kruchcie, a z czasem przed kościołem.


Źródło informacji: Dziennik Bałtycki. Echo Pruszcza.

15 czerwca 2009. Chrystkowo. „Weekend Mennonicki”.

Wprawdzie „Weekend Mennonicki” odbył się poza Żuławami, bo w Chrystkowie koło Świecia, ale dotyczył mennonitów, którzy i na Żuławach pozostawili mnóstwo śladów swej kilkuwiekowej obecności. Festyn był więc atrakcją dla wszystkich, którzy interesują się kulturą tej grupy wyznaniowej.

Dwudniowa impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Razem” ze Świecia skupiała się wokół zabytkowego drewnianego domu podcieniowego z 1770 roku. Na łąkach przy zabytkowej drewnianej chacie stanęły stoiska gospodyń wiejskich oraz warsztaty rękodzielników i artystów ludowych.

Wśród atrakcji weekendu w Chrystkowie były:

 • zwiedzanie domu podcieniowego,
 • degustacja jadła z kuchni mennonickiej,
 • obserwacja kowala przy pracy,
 • przejażdżki bryczkami,
 • występy muzyczne,
 • liczne konkursy z nagrodami.

Ponadto swoje prace na festynie zaprezentował Stanisław Stachurski, rzeźbiarz ze wsi Pień niedaleko Dąbrowy Chełmińskiej. Kosze i inne wyroby z wikliny wyplatał i sprzedawał Jerzy Kramaszewski, plecionkarz z Kosowa. W niedzielę zaś pogoda dopisała wyśmienicie i na pikniku pojawiła się jeszcze jedna atrakcja - wystawa malarstwa Barbary Motyl-Tecław z Tczewa.


Źródło informacji: eKociewie oraz Express Bydgoski

15 czerwca 2009. Tuga. Ląd na wodzie, czyli żuławski świat Marka Opitza.

Film zrealizowany przez Katarzynę Sędek o żuławskiej rzece - Tudze i o żuławskim fotografiku - Marku Opitzu. Pan Marek Opitz przewozi nas łodzią z Nowego Dworu Gdańskiego do Cyganka opowiadając o sobie i zabytkach znad rzeki. Film był wprawdzie emitowany dość dawno w TVP 3 Gdańsk, ale go przeoczyłem. Dzisiaj natomiast trafiłem na niego w sieci i niniejszym zamieszczam link.


Ląd na wodzie, czyli żuławski świat Marka Opitza


Źródło informacji: gdansk.tvp.pl

01 czerwca 2009. Nowy Dwór Gdański. Zaproszenie na „Dni Żuław 2009”.

W dniach 13 - 14 czerwca odbędzie się w Nowym Dworze Gdańskim plenerowa impreza pod nazwą „Dni Żuław 2009”. Impreza będzie promować dorobek kulturalny gmin żuławskich.

Program imprezy w formacie PDF


Źródło informacji: Urząd Miejski Nowy Dwór Gdański

28 maja 2009. Nowy Dwór Gdański. Pierwsze prace remontowe na Wieży Ciśnień.

Stuletnia zabytkowa wieża ciśnień doczekała się wreszcie po kilkudziesięciu latach remontu. Remont to może zbyt śmiałe określenie, ale coś się przy wieży zaczyna dziać. A zaczyna się dziać z inicjatywy i na skutek zaangażowania członków Społecznego Komitetu Odnowy Wieży Ciśnień.

Wieża została wybudowana w 1909 roku jako pierwszy w Europie obiekt żelbetowy, co stanowi o jej unikalności. Do lat 60-tych ubiegłego wieku służyła jako element nowodworskiego systemu wodociągowego, a w latach 90-tych przeszła w ręce prywatne. Nabywca jednak na skutek problemów finansowych od wielu lat nie zajmuje się wieżą, której stan zaczął poważnie zagrażać przechodniom i mieszkańcom. Właściciel zamierza przekazać wieżę miastu.

Dziś zorganizowano drugą akcję usuwania z zabytkowej budowli najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych znajdujących się na wysokości ponad 30 metrów. Pierwsza akcja, podczas której nie dokonano wszystkich koniecznych prac miała miejsce 13 maja. Usunięto wtedy kruszący się tynk, całe zniszczone fragmenty kopuły oraz roślinność porastającą wieżę. Jednak na skutek braku dostępu oraz czasu nie wykonano wszystkich planowanych zadań. W akcji brali udział strażacy z Nowego Dworu Gdańskiego, przy użyciu specjalistycznego wysięgnika z Gdańska. Wczoraj dokończono demontaż betonowych elementów wieży, wymontowano ramy okienne i wraz z wszystkimi większymi kawałkami zabytku złożono w magazynie, żeby mogły posłużyć w restaurowaniu wieży. Żeby do tego jednak doszło, musi się zakończyć sprawa spadkowa właścicielki wieży, która zostanie przejęta przez miasto.

W śmiałych, dalekosiężnych planach Społecznego Komitetu Odnowy Wieży Ciśnień jest otwarcie na wieży kawiarni i punktu widokowego.


Źródło informacji: NaszeMiasto.pl

25 maja 2009. Kmiecin. Powstaje film o dawnych mieszkańcach Żuław.

Almuth Meyer z Frankfurtu nad Menem wraz z ekipą z jednego z niemieckich uniwesytetów kręci film o dawnych mieszkańcach Żuław. Film opowiadać będzie losy rodziny Weslowskich, która gospodarowała we wsi Furstenau [Kmiecin] do roku 1945. O osobistym i sentymentalnym charakterze filmu decyduje pochodzenie pani reżyser. Jest ona potomkiem rodziny Weslowskich i teraz odwiedza miejsca, które zna z opowieści dziadków, rozmawia z mieszkańcami, pamiętającymi, gdzie znajdowało się nieistniejące już gospodarstwo Weslowskich. Almuth Meyer nie kieruje się podczas realizacji filmu wyłącznie sentymentem. Stara się również pokazać obecne życie mieszkańców Kmiecina oraz postrzeganie przeszłości.

W lipcu w Kmiecinie odbędzie się jeden z pierwszych pokazów filmu. Film będzie również pokazywany na festiwalu produkcji dokumentalnych.


Źródło informacji: Polska Dziennik Bałtycki

16 maja 2009. Gnojewo. Są pieniądze na remont kapliczki.

Na mocy umowy podpisanej z gminą Miłoradz, Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury pomoże w remoncie XV-wiecznej kapliczki, przekazując na ten cel 25 tysięcy złotych polskich uzbieranych wśród osób prywatnych w Niemczech. Członkowie Fundacji odwiedzili gminę Miłoradz i przyjrzeli się miejscowym zabytkom. Oprócz kapliczki zobaczyli również ossarium w Bystrzu, Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich oraz zruinowany XIV-wieczny kościół szachulcowy w Gnojewie. Szczególnie dla gości z Niemiec stan tego ostatniego zabytku był wyraźnym szokiem.

Zgodnie z umową samorząd jest odpowiedzialny za przygotowanie terenu do przeprowadzenia remontu kapliczki oraz uporządkowania tegoż po zakończeniu prac. Jeżeli współpraca przebiegnie pomyślnie dla obu stron, to, być może na przełomie czerwca i lipca zastanie podpisana kolejna umowa, do której dołączy jeszcze jedna strona - parafia w Mątowach Wielkich. Umowa ta dotyczyłaby remontu ossarium w Bystrzu.


Źródło informacji: Polska Dziennik Bałtycki

02-03 maja 2009. Mokry Dwór. Święto kwiatów - „Żuławski Tulipan 2009”.

Podczas długiego weekendu majowego [długiego tylko z nazwy bo w tym roku zaledwie trzydniowego] w Mokrym Dworze miała miejsce impreza plenerowa „Żuławski Tulipan 2009”. Ponad stu mieszkańców gminy Pruszcz Gdański w przeddzień imprezy do północy układało wielki dywan z tulipanów, który podczas imprezy można było oglądać z powierzchni ziemi, chodząc wytyczonymi alejkami lub z powietrza z podnośnika strażackiego. Podczas imprezy w układaniu kwiatowych dywanów brało udział 45 zespołów złożonych z 2 do 7 osób. Jury mając twardy orzech do zgryzienia wyłoniło trzech zwycięzców konkursu na najładniejszy kwiatowy kobierzec. Trzy równorzędne pierwsze miejsca zajeli:

 • Grupa młodzieży z Otwocka,
 • Uczniowie „Conradinum” w Gdańsku,
 • Klub Młodych Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” w Trutnowych.
Ponadto wyróżniono 8 prac, w tym pracę 3-latka z Bieszkowic.

Podczas imprezy odbyły się także pokazy bukietów, porady florystek, koncerty muzyki klasycznej i skoki spadochroniarzy z Aeroklubu Gdańskiego. Dla najmłodszych natomiast największą atrakcją było nurzanie się w górze tulipanowych płatków i wzajemne obsypywanie się nimi.


Źródło informacji: Polska Dziennik Bałtycki i Gminne Strony

14 kwietnia 2009. Pruszcz Gdański. Dofinansowanie Szlaku Mennonitów.

Partnerski projekt Powiatu Gdańskiego i trzech gmin pod nazwą: „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” uzyskał dofinansowanie unijne w ramach konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Przedmiotem projektu jest budowa trasy rowerowej od Przejazdowa do Kiezmarku z odnogą z Wróblewa do Grabin-Zameczku o całkowitej długości niemal 30 kilometrów. Szlak będzie przebiegał przez miejsca związane z mennonitami, propagując ich kulturę oraz znaczenie dla historii Żuław i Pomorza. Realizację projektu przewiduje się na lata 2009 - 2010, a koszt budowy szacuje się na prawie 12 milionów złotych. Dotacja unijna pokryje 58,16% kosztów, gminy - 36,84%, pozostałe 5% natomiast sfinansuje Powiat Gdański.


Źródło informacji: Gminne Strony

08 kwietnia 2009. Miłocin. Modernizacja domu podcieniowego.

Rosną szansę na rozpoczęcie realizacji projektu z 2007 roku dotyczącego rekonstrukcji folwarku żuławskiego. Pierszym punktem tego przedsięwzięcia ma być gruntowny remont domu podcieniowego. Realizatorem projektu jest Gmina Cedry Wielkie będąca administratorem domu i terenu na którym stoi.

W kwietniu Gmina złożyła w Urzedzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie remontu. Planowany koszt remontu, ponad 2,1 miliona złotych, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku może zostać w 85% pokryty ze środków unijnych. Celem projektu modernizacji domu podcieniowego oraz docelowo rekonstrukcji folwarku żuławskigo jest zachowanie obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz zorganizowanie w tym obiekcie żuławskiego centrum kulturalno - edukacyjnego. Mają tam być zorganizowane wystawy stałe i czasowe oraz lekcje historii Żuław dla szkół, turystów i miłośników tego regionu Polski.


Źródło informacji: Urząd Gminy Cedry Wielkie

07 marca 2009. Nowy Dwór Gdański. Nowy szlak łączący Żuławy z Powiślem.

Jeszcze przed wakacjami ma powstać nowy szlak turystyczny łączący Żuławy z Powiślem na trasie Nowy Dwór Gdański - Nowy Staw - Dzierzgoń - Sztum - Kwidzyn. Szlak w założeniu ma prezentować i promować bogactwo przyrodniczo - historyczno - kulturowe ziem zamieszkiwanych w średniowieczu przez Prusów a od XVI wieku do zakończenia II Wojny Światowej przez mennonitów. Projekt „Śladami Prusów i Mennonitów”, poza wytyczeniem i oznakowaniem szlaku, wykonaniem tablic informacyjnych i wydaniem folderów oraz map w kilku językach, obejmuje również powstanie wypożyczalni rowerów i kajaków przy Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, organizację spływów Tugą i Szkarpawą, przejażdżki konne, a także wycieczka kolejką wąskotorową na Mierzeję Wiślaną.

Partnerami projektu są:

 • Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie,
 • Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu,
 • Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie,
 • Centrum Kulturalno - Młodzieżowe w Swietłym w Obwodzie Kaliningradzkim.

Projekt finansowany ze środków unijnych w wysokości 32 tysięcy euro ma być dostępny dla turystów już w lipcu bieżącego roku.


Źródło informacji: NaszeMiasto.plA  R  C  H  I  W  U  M

2009   ♦    2010   ♦    2011   ♦    2012   ♦    2013

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-